dimarts, 27 de desembre de 2011

Greenwashing: un altre tipus de publicitat enganyosa

Heu sentit mai el terme GREENWASHING? Segons ens informa la wikipedia, el terme va ser creat per Jay Westervelt el 1986 en un assaig en què feia referència als cartells que haureu vist sovint als banys del hotels. Aquells que recomanen fer servir les tovalloles diversos cops abans de posar-les a netejar pensant en el “medi ambient”. Segons Westervelt, això no seria cert, ja que l’hotel no prendria mesures per reduir l’impacte medi ambiental i, el fet de no netejar tantes tovalloles, respondria només a un desig d’estalviar-se costos i no a una preocupació veritable per la natura.De la mateixa forma, es considera greenwashing qualsevol iniciativa d’una empresa en què vulgui fer-nos creure que té una preocupació medi ambiental que no té per raons de pur màrqueting o per estalviar-se costos. Penseu en els cotxes “amics del medi ambient” o en les companyies petrolieres que “cuiden la natura”. O en el productes que ens venen sense llibre d’instruccions donant-nos en canvi un document digital i dient-nos que és per estalviar paper i oblidant indicar que, en realitat, el que estalvien són despeses.Als EUA la Federal Trade Comission ha establert unes normes per tal que no es puguin fer servir arguments medi ambientals a la publicitat sinó responen a una realitat demostrable de cura del medi ambient. A Brasil i Austràlia també s’han endegat eines legals per prevenir aquest tipus de publicitat enganyosa.A la Unió Europea, una resposta a la pregunta de Georgios Papastamkos el 2009 sobre la qüestió informava que els consumidors que es considerin enganyats per aquest tipus de publicitat enganyosa poden acollir-se a la Directiva 2005/29/EC (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-1632&language=ES)Però consumidors i ambientalistes també prenen mesures per “defensar-se” del greenwashing. En aquest sentit, us recomanem que visiteu la web dedicada al Prix Pinocchio que atorga Amics de la Terre-France. Amb aquests premis el que es vols destacar són aquelles empreses que, malgrat utilitzar arguments de màrqueting com respecte medi ambiental o desenvolupament sostenible, fan tot el contrari en la seva activitat. Web: http://www.prix-pinocchio.org/rubrique.php?id_rubrique=7
En aquest article de El País, podeu trobar més informació sobre greenwashing: