dimarts, 21 de juny de 2011

Obtenció d'energia a partir de residus sòlids urbans: L'HIDROGENAvui us oferim un fragment de la nostra obra TECNOLOGIA I SOCIETAT (www.tibidaboedicions.cat) que parla de l’obtenció d’energia a partir de residus sòlids urbans i que, en concret, comenta l’obtenció d’hidrògen:L’hidrogen és una important matèria primera per a la indústria química. Intervé en la síntesi de l’amoníac i les mescles d’hidrogen-monòxid de carboni, conegudes com gas de síntesi, són la base per la producció de metanol i hidrocarburs entre d’altres productes. Exerceix un paper molt significatiu en alguns processos de les refineries de petroli, així com a la metal·lúrgia.Una altra important i futura aplicació de l’hidrogen és el seu ús com combustible. A més de les raons econòmiques i polítiques de diversificació de les fonts d’energia i la utilització de nous combustibles, cada cop són més importants les raons ecològiques per a l’ús de l’hidrogen, ja que la seva combustió només origina aigua. Així, l’hidrogen té aplicacions en diversos sectors del transport, actualment s’usa en sistemes de propulsió de coets espacials i en un futur proper es planteja com combustible alternatiu d’avions i vehicles automòbils. Igualment, la generació d’electricitat per mitjà de processos convencionals i per piles de combustibles és un altre important ús de l’hidrogen.Actualment, des d’un punt de vista quantitatiu, el principal procés d’obtenció d’hidrogen és el reformat catalític de gas natural, gasos liquats de petroli o naftes amb vapor d’aigua, podent citar-se també l’oxidació parcial de fraccions pesants del petroli i la gasificació de carbó. També es pot obtenir hidrogen per electròlisi de l’aigua.”
La foto que acompanya l’entrada és d’Odynny (a wikimedia commons)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada